Zgodność z RODO

Aplikacja służąca do zapewnienia zgodności tej witryny z RODO/CCPA zbiera Twój adres IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i Warunkach korzystania z usług

Sprostowanie danych

Możesz skorzystać z poniższego linku, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli są one niedokładne.

Przenoszenie danych

Możesz skorzystać z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i których używamy w celu lepszego korzystania z naszego sklepu.

Dostęp do danych osobowych

Możesz skorzystać z poniższego linku, aby poprosić o raport zawierający wszystkie dane osobowe, które dla Ciebie przechowujemy.

Prawo do bycia zapomnianym

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta, przez co nie będziesz mieć już do niego dostępu ani możliwości korzystania z niego.

/* WŚLIZGIWAĆ SIĘ */ niech slideUp = (cel, czas trwania=500) => { cel.styl.przejścieProperty = 'wysokość, margines, dopełnienie'; cel.styl.przejścieDuration = czas trwania + „ms”; cel.styl.box Sizing = 'border-box'; cel.styl.wysokość = cel.wysokość przesunięcia + 'px'; cel.przesunięcieWysokość; cel.styl.przepełnienie = 'ukryty'; cel.styl.wysokość = 0; cel.styl.dopełnienieTop = 0; cel.styl.dopełnienieDół = 0; cel.styl.marginesGórny = 0; cel.styl.marginesDół = 0; okno.setTimeout( () => { cel.styl.wyświetlacz = 'brak'; cel.styl.usuńWłaściwość('wysokość'); cel.styl.usuńProperty('góra dopełnienia'); cel.styl.usuńProperty('dopełnienie-dół'); cel.styl.usuńProperty('margines na górze'); cel.styl.usuńProperty('margines-dół'); cel.styl.usuńWłaściwość('przepełnienie'); cel.styl.usuńProperty('czas trwania przejścia'); cel.styl.usuńProperty('właściwość-przejściowa'); }, czas trwania); } /* ZJECHAĆ W DÓŁ */ let slideDown = (cel, czas trwania=500) => { setTimeout(funkcja(){ cel.styl.usuńWłaściwość('wyświetlanie'); niech wyświetlacz = okno.getComputedStyle (cel).wyświetlacz; if (display === 'none') display = 'block'; cel.styl.wyświetlacz = wyświetlacz; niech wysokość = cel.przesunięcieWysokość; cel.styl.przepełnienie = 'ukryty'; cel.styl.wysokość = 0; cel.styl.dopełnienieTop = 0; cel.styl.dopełnienieDół = 0; cel.styl.marginesGórny = 0; cel.styl.marginesDół = 0; cel.przesunięcieWysokość; cel.styl.box Sizing = 'border-box'; cel.styl.przejścieProperty = "wysokość, margines, dopełnienie"; cel.styl.przejścieDuration = czas trwania + „ms”; cel.styl.wysokość = wysokość + „px”; cel.styl.usuńProperty('góra dopełnienia'); cel.styl.usuńProperty('dopełnienie-dół'); cel.styl.usuńProperty('margines na górze'); cel.styl.usuńProperty('margines-dół'); okno.setTimeout( () => { cel.styl.usuńWłaściwość('wysokość'); cel.styl.usuńWłaściwość('przepełnienie'); cel.styl.usuńProperty('czas trwania przejścia'); cel.styl.usuńProperty('właściwość-przejściowa'); }, czas trwania); }, 100) } /* PRZEŁĄCZENIE */ var slideToggle = (cel, czas trwania = 500) => { jeśli (okno.getComputedStyle (cel).wyświetl === 'brak') { return slideDown(cel, czas trwania); } w przeciwnym razie { return slideUp(cel, czas trwania); } } /* ZNIKAĆ */ var toggleFadeiSense = (element, pokaż) => { jeśli (pokaż) { element.styl.wyświetlacz = „blok”; setTimeout(funkcja(){ element.Lista klas.add('pokaż-isense'); element.Lista klas.usuń('ukryj sens'); },20) } w przeciwnym razie { element.Lista klas.usuń('pokaż-isense'); element.Lista klas.add('ukryj-isense'); setTimeout(() => { element.styl.wyświetlacz = 'brak'; }, 400) } } var gdprSlideUpAll = funkcja() { slideUp(dokument.querySelector('#form-gdpr-edycja-żądanie-konta'), 100); slideUp(dokument.querySelector('#form-gdpr-data-żądanie konta'), 100); slideUp(dokument.querySelector('#form-gdpr-personal-data-report-request'), 100); slideUp(dokument.querySelector('#form-gdpr-delete-account-request'), 100); dokument.querySelector('Przycisk #gdpr_page').setAttribute("rozszerzona aria", "false"); }; var e-mail, typ, zgodaGiven = false; var VerificationModalContent = '
×

Wyrażam zgodę na zbieranie mojego adresu e-mail i adres IP w celu przetworzenia tego żądania. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.

”; var gdprSendRequest = funkcja (oddzwonienie) { pobierz('https://www.rozbłysk chmur.com/cdn-cgi/trace', { metoda: 'GET', nagłówki: { „Typ zawartości”: „tekst/zwykły”, }, }) .następnie(odpowiednio => odpowiednio.tekst()) .następnie(odpowiednio => { jeśli (!odp.błąd) { niech ipInfo = odpowiednio; niech ipRegex = /[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}/ niech ipAddress = ipInfo.dopasowanie(ipRegex)[0]; niechformData = new FormData(); tworzyć dane.append('sklep', Shopify.sklep); tworzyć dane.append('e-mail', e-mail); tworzyć dane.append('typ', typ); tworzyć dane.append('źródłoŻądania', 1); tworzyć dane.append('adres ip', adres ip); tworzyć dane.append('zgoda wyrażona', wyrażona zgoda); tworzyć dane.append('lang', Shopify.lokalne? Shopify.lokalizacja: ''); tworzyć dane.append('gtranslateLang', isenseRODO.Ciasteczka.get('googtrans')? isenseRODO.Ciasteczka.get('googtrans'): ''); pobierz('https://gdpr.aplikacje.isenselabs.com/gdprRequests/submitRequest', { metoda: 'POST', treść: formularzDane }) .następnie(odpowiednio => odpowiednio.json()) .następnie(odpowiednio => { jeśli (!odp.błąd) { gdprSlideUpAll(); alert('Twoje żądanie zostało przesłane pomyślnie. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź swoją pocztę e-mail.'); } w przeciwnym razie { alarm (odp.wiadomość); } if (typ wywołania zwrotnego == 'funkcja') { wywołanie zwrotne (odpowiednio); } }) .catch(błąd => { alarm (błąd.wiadomość); }) } w przeciwnym razie { alarm (odp.wiadomość); } }) } //Dołącz modal do treści, ponieważ w przeciwnym razie nie pozostanie wyśrodkowany (nawet jeśli pozycja jest stała) dokument.querySelector("treść").wstawAdjacentHTML( 'przed', weryfikacjaModalContent); dokument.addEventListener("DOMContentLoaded", funkcja() { // Gdy użytkownik kliknie (x), zamknij modal dokument.zapytanieSelectorAll('.weryfikacja-danych-zamknij”)[0].addEventListener('kliknięcie', funkcja(e) { mi.zapobiegajDomyślnemu(); zamknijWeryfikacjęModal(); }); dokument.querySelector('#data-verification-icon, #data-verification-container p').addEventListener('kliknięcie', funkcja(e) { mi.zapobiegajDomyślnemu(); // Wykryj kliknięcie href, ponieważ zostało nadpisane.jeśli (tj.celnazwa_znacznika === "A") { okno.otwarty (tj.celhref, '_blank'); powrót; } dokument.querySelector('#ikona-weryfikacji-danych').Lista klas.dodaj("kliknął"); setTimeout(()=>{ przełączFadeiSense (dokument.querySelector("#data-verification-modal"), false); dokument.querySelector('#data-weryfikacja-tło .Ładowanie').styl.display = 'blok wbudowany'; zgodaGiven = true; gdprSendRequest(funkcja(odpowiada) { wyrażona zgoda = fałsz; zamknijWeryfikacjęModal(); }); }, 400); }); }); funkcja openVerificationModal(){ przełączFadeiSense (dokument.querySelector("#data-verification-modal"), true); przełączFadeiSense (dokument.querySelector('#data-verification-background'), true); } funkcja zamknijVerificationModal(){ przełączFadeiSense (dokument.querySelector("#tło-weryfikacji-danych"), false); dokument.querySelector('#ikona-weryfikacji-danych').Lista klas.usuń("kliknął"); dokument.querySelector('#data-weryfikacja-tło .Ładowanie').styl.wyświetlacz = 'brak'; } dokument.querySelector('#btn-gdpr-edycja-żądanie-konta').addEventListener('kliknięcie', funkcja(e) { mi.zapobiegajDomyślnemu(); gdprSlideUpAll(); slajd w dół (dokument.querySelector('#form-gdpr-edycja-żądanie-konta'), 200); Ten.setAttribute("rozszerzona aria", "true"); }); dokument.querySelector('#form-gdpr-edit-account-request form input[type=submit]').addEventListener('kliknięcie', funkcja(e) { mi.zapobiegajDomyślnemu(); e-mail = dokument.querySelector('#form-gdpr-edit-account-request form input[name=email]').wartość; type = 'klient/edycja'; openVerificationModal(); }); dokument.querySelectorAll('#btn-gdpr-requests-request, #btn-gdpr-personal-information-request, #btn-gdpr-orders-request').forEach(element => { element.addEventListener('kliknięcie', funkcja(e) { mi.zapobiegajDomyślnemu(); gdprSlideUpAll(); wpisz = ''; przełącznik (to.getAttribute('id')) { case „btn-gdpr-requests-request”: type = 'klient/żądania'; przerwa; sprawa „btn-gdpr-prośba o informacje osobiste”: typ = 'informacje o kliencie/osobiste'; przerwa; case „btn-gdpr-orders-request”: type = 'klient/zamówienia'; przerwa; } dokument.querySelector('#form-gdpr-data-konto-żądanie z formularza wejściowego [nazwa="request_type"]').wartość = typ; slajd w dół (dokument.querySelector('#form-gdpr-data-żądanie konta'), 200); Ten.setAttribute("rozszerzona aria", "true"); }) }); dokument.querySelector('#form-gdpr-data-data-żądanie z formularza wejściowego[type=submit]').addEventListener('kliknięcie', funkcja(e) { mi.zapobiegajDomyślnemu(); e-mail = dokument.querySelector('#form-gdpr-data-data-żądanie z formularza wejściowego [nazwa=e-mail]').wartość; typ = dokument.querySelector('#form-gdpr-data-konto-żądanie z formularza wejściowego [nazwa="request_type"]').wartość; openVerificationModal(); }); dokument.querySelector('#btn-gdpr-prośba o raport dotyczący danych osobowych').addEventListener('kliknięcie', funkcja(e) { mi.zapobiegajDomyślnemu(); gdprSlideUpAll(); slajd w dół (dokument.querySelector('#form-gdpr-personal-data-report-request'), 200); Ten.setAttribute("rozszerzona aria", "true"); }); dokument.querySelector('#form-gdpr-personal-data-report-request formularza input[type=submit]').addEventListener('kliknięcie', funkcja(e) { mi.zapobiegajDomyślnemu(); e-mail = dokument.querySelector('#form-gdpr-data-personal-data-report-request formularz input[name=email]').wartość; type = 'klient/raport'; openVerificationModal(); }); dokument.querySelector('#btn-gdpr-żądanie usunięcia konta').addEventListener('kliknięcie', funkcja(e) { mi.zapobiegajDomyślnemu(); gdprSlideUpAll(); slajd w dół (dokument.querySelector('#form-gdpr-delete-account-request'), 200); Ten.setAttribute("rozszerzona aria", "true"); }); dokument.querySelector('#form-gdpr-delete-account-request form input[type=submit]').addEventListener('kliknięcie', funkcja(e) { mi.zapobiegajDomyślnemu(); e-mail = dokument.querySelector('#form-gdpr-delete-account-request form input[name=email]').wartość; type = 'klient/usuń'; openVerificationModal(); });